Tình hình thị trường trái phiếu Việt Nam 2013

Thị trường trái phiếu Việt Nam đã trải qua một năm với nhiều thăng trầm, đặc biệt trên thị trường sơ cấp. ADB đánh giá, tính đến T11-2013, Việt Nam vẫn là thị trường trái phiếu có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, thị trường trái phiếu chính phủ tăng 24,8%, đạt 24 tỷ đô la Mỹ, thị trường trái phiếu DN tính đến Q3.2013 đứng ở mức 700 triệu đô la Mỹ (TBKTSG, 2-1). Dưới đây là tình hình sơ bộ về thị trường tóm lược theo báo cáo của CTCK Vietcombank (VCBS).

Thị trường sơ cấp:

Tổng lượng phát hành tăng 30% so với 2012, đạt 226.892 tỷ VND đối với trái phiếu kho bạc. Về tỷ trọng, 79% trái phiếu phát hành trong 2013 là trái phiếu kho bạc, 18% do VDB và 3% thuộc về VBSP (NHCSXH).

Về tỷ lệ trái phiếu đấu thầu thành công: chủ yếu là trái phiếu kỳ hạn ngắn, có tới 41% trái phiếu được mua trong 2013 là kỳ hạn 2 năm.

tytrongTỷ trọng trái phiếu đấu thầu thành công 2013 theo kỳ hạn – Nguồn: VCBS

 

Về nhà đầu tư, trong 9T.2013, có tới 72,3% trái phiếu được mua bởi các NHTM nội địa trong khi nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 16%. Phần còn lại thuộc về các quỹ đầu tư và các CTCK. Theo con số thống kê trong Q4.2013, VCBS ước tính tới 80% trái phiếu trúng thầu thuộc về các NHTM nội địa.

Trên thị trường, giao dịch sôi động vào quý 1, giảm một chút vào quý 2 và ảm đạm trong quý 3 trước khi tăng mạnh trở lại trong quý 4.

Sự sôi động của thị trường trái phiếu có thể là do i) nhà đầu tư ưa thích giao dịch trái phiếu trong điều kiện lợi suất các trái phiếu giảm sâu và tăng trưởng tín dụng tăng thấp hơn dự kiến, ii) lãi suất liên NH thấp hơn so với lợi suất trái phiếu.

Trên thị trường thứ cấp:

Tổng lượng trái phiếu lưu hành là 476.544 tỷ đồng, tăng 102% so với 2012 và đạt mức cao nhất kể từ 2010. Lượng trái phiếu giao dịch bình quân theo tháng tăng từ 2010 đến 2013. Cụ thể: năm 2010 và 2011 khoảng 4.000 – 5.000 tỷ VND, 19.200 tỷ VND trong 2012 và khoảng 39.712 tỷ VND năm 2013.

Về lợi suất trái phiếu: lợi suất có xu hướng giảm dần từ đầu năm 2013 đến khoảng tháng 5, sau đó hồi phục nhẹ.

Diễn biến lợi suất trái phiếu các kỳ hạnDiễn biến lợi suất trái phiếu các kỳ hạn

Đối với thị trường trái phiếu DN:

Thị trường hầu như không có giao dịch trong H1.2013, sau đó sôi động hơn trong Q3.2013 và tháng 10 trước khi trở nên rất sôi động trong T11-2013 và tháng 12 với việc phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu 5 năm của CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng.

Tính minh bạch tiếp tục là vấn đề đối với thị trường trái phiếu Việt Nam. Một lượng lớn trái phiếu phát hành riêng lẻ dưới dạng thư tín dụng giữa công ty phát hành và NHTM khiến cho thông tin càng khó được công khai hơn.

Trong năm 2014, thị trường trái phiếu được dự báo sẽ tiếp tục sôi động.

* Nguồn: VCBS, 2013 Bond Report, Dec 2013