Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

- Giám đốc: Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của xí nghiệp và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực như: Quản lý tiền vốn, vật tư, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh.

- Phó Giám đốc phụ trách sản xuất: Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo điều hành sản xuất tại dây chuyền sản xuất xi măng và phòng kỹ thuật KCS. Chỉ đạo phòng kế hoạch – thị trường lập kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị, linh kiện phụ tùng thay thế, đảm bảo thường xuyên cho sản xuất. Giải quyết những công việc khi được giám đốc uỷ quyền.

- Phó giám đốc nội chính: Là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công nhân viên chức trong xí nghiệp. Trực tiếp phụ trách phòng tổ chức hành chính tổng hợp chỉ đạo công tác nội chính, an ninh quốc phòng…Giải quyết những công việc khi được giám đốc uỷ quyền.

+  Phòng tài chính – kế toán: Tham mưu cho lãnh đạo xí nghiệp việc quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Lập báo cáo tài chính gửi cho các cơ quan chức năng theo đúng chế độ quy định. Tổ chức bộ máy kế toán và hạch toán kế toán theo chế độ hiện hành.

+  Phòng kế hoạch thị trường: Là phòng tham mưu nghiệp vụ có chức năng giúp Giám đốc trong lĩnh vực quy hoạch, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, nghiên cứu thị trường và tham mưu cho lãnh đạoãcia nghiệp các chiến lược về kinh doanh. Trực tiếp điều độ sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và điều hành xe máy của đơn vị.

+ Phòng vật tư tiếp thị: Là phòng tham mưu nghiệp vụ giúp giám đốc về công tác cung ứng vật tư dự phòng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường công tác tiếp thị nhằm tiêu thụ sản phẩm.

+ Phòng kỹ thuật công nghiệp: Là phòng chuyên tư vấn tham mưu cho giám đốc trong lĩnh vực chất lượng máy móc thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế.

+ Phòng tổ chức hành chính: Là phòng tham mưu nghiệp vụ giúp Giám đốc và phó Giám đốc xí nghiệp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phó Giám phụ trách nội chính về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương. Công tác khen thưởng kỷ luật và công tác hành chính văn phòng trong xí nghiệp. Nhiệm vụ và quyền hạn là tham mưu giúp Giám đốc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ và công nhân lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiẹp vụ, nâng cao tay nghề cho công nhân viên chức, trực tiếp xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, quy chế trả lương và tổ chức thực hiện trong xí nghiệp. Quản lý lao động, chỉ đạo các bộ phận như văn thư, bảo vệ, tạp vụ…

+  Phòng KCS: Phòng KCS có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng của tất cả các nguyên nhiên liệu trước khi nhập kho và đưa vào sử dụng. Kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất trước khi xuất bán ra thị trường.

+ Các tổ đội sản xuất: Các tổ đội sản xuất có nhiệm vụ sản xuất theo từng công đoạn của dây chuyền sản xuất, đồng chí tổ trưởng sản xuất phaỉ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc về mọi công việc trong phạm vi tổ mình phụ trách.

*******************************

Trích từ Luận văn “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” của sinh viên Hoàng Thị Kim Yến, trường ĐHKT Quốc dân, dưới sự hướng dẫn của GS.TS Đặng Thị Loan. Mã tài liệu: KTHKY1802

Để có được toàn bộ nội dung của Luận văn này, quý vị có thể thanh toán qua thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000đ của các mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone, như sau:

- Gửi 4 thông tin:  Mã số nạp tiền + Số serial number + Mã tài liệu KTHKY1802 + địa chỉ email của bạn qua số 0986620702

- Sau khi nhận được tin nhắn trong vòng 5 phút, chúng tôi sẽ gửi tài liệu qua email cho bạn.

Xin cảm ơn!

Thông tin hỗ trợ:

+ Email: www.doanhnhanhanoi.net@gmail.com

+ Hotline: 0986620702